Протипаразитарні препарати

Препарати проти ектопаразитів

Хлорорганічні сполуки
Фосфорорганічні сполуки
Карбамати
Амідини
Синтетичні піретроїди
Похідні бензоїл-сечовини
Аналоги ювенільного гормону
Неонікотиноїди
Фенілпіразоли
Спіносини
Ізоксазоліни
Циромазин
Діцикланіл
Метафлумізон

Препарати проти ендопаразитів

Бензімідазоли
Імідазотіазоли
Тетрагідропіримідини
Ізохіноліни
Саліциланіди
Похідні піперазину
Клорсулон
Монепантел
Нітросканат
Нітроксініл

Препарати проти екто- та ендопаразитів

Макроциклінічні лактони